Menu

Meloni Advies

Planadvies

Meloni Advies kan u adviseren over en begeleiden bij:

  • (het opstellen van) ruimtelijke plannen zoals bestemmings-, wijzigings-, uitwerkingsplannen en omgevingsvergunningen.
  • het opstellen van (ruimtelijk) beleid. Daarbij kan gedacht worden aan (specifiek) handhavingsbeleid, permanente bewoning, paardenhouderijen.

Juridisch advies

Meloni Advies kan u adviseren over en begeleiden bij:

  • bestuursrechtelijke handhaving
  • het voeren van bestuursrechtelijke procedures (inspraak, zienswijzen, (hoger) beroep)
  • werkzaamheden in het kader van gemeentelijke en provinciale bezwaarschriftenprocedures (secretaris)
  • algemeen juridische advisering op het gebied van het ruimtelijk en algemeen bestuursrecht