Menu

Meloni Advies

Specialist in ruimtelijk en algemeen bestuursrecht

Bij Meloni Advies kunt u terecht voor juridisch strategisch advies op het gebied van het omgevingsrecht en algemeen bestuursrecht.

Wij dragen zorg voor zowel een zorgvuldig proces als een gedegen inhoud. Wij zien het als een uitdaging om te zoeken naar mogelijkheden binnen wettelijke kaders. 

 Meloni Advies is flexibel en snel inzetbaar: de lijn is kort. 

kernwoorden:
- kritisch
- praktisch
- betrokken

Domenico Meloni

Domenico Meloni is gespecialiseerd in het ruimtelijk en algemeen bestuursrecht. Algemeen juridische advisering, bezwaar- en beroep, handhaving, ruimtelijke planvormen en beleid behoren tot mijn werkveld.

 

domenico meloni

Diensten van Meloni Advies

Planadvies

Meloni Advies kan u adviseren over en begeleiden bij (het opstellen van) ruimtelijke plannen en het opstellen van (ruimtelijk) beleid. 

Juridisch advies

Meloni Advies kan u adviseren over en begeleiden bij bestuursrechtelijke handhaving, het voeren van bestuursrechtelijke procedures, algemeen juridische advisering op het gebied van het omgevingsrecht en algemeen bestuursrecht.

Tijdelijke ondersteuning

Met name voor de overheid kan tijdelijke ondersteuning uitkomst bieden, daar waar het gaat om tijdelijke uitbreiding van capaciteit of specifieke deskundigheid.

Projecten

Enschede

Voor de gemeente Enschede is Domenico Meloni onder meer betrokken geweest bij het (tijdig) actualiseren van bestemmingsplannen.

Tytsjerksteradiel

Voor de gemeente Tytsjerksteradiel is gewerkt aan diverse 'postzegelplannen' en aan actualiseringsplannen. 

 

Provincie Groningen

Voor de provincie Groningen heeft Domenico Meloni diverse gemeentelijke plannen getoetst aan provinciale regelgeving en belangen.

Lees meer over projecten van Meloni Advies